Oppføringer av EL & IT Rogaland

LOs Utdanningsfond Tildeling av stipend for studieåret 2016/2017

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdannings-fondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fø-rer fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven. Fondet yter støtte til a) Helårsstudium (2 semester) […]

LOs UTDANNINGSFOND – REVIDERTE RETNINGSLINJER

LOs utdanningsfond har som formål å gjennomføre eller støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte som har rettigheter i fondet. Rettighetene er knyttet til de tariffområder som finansierte Lavlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og 3. kvartal 1990. Disse retningslinjene er fastsatt av LOs sekretariat 5. mai 2008. Sekretariatet oppnevner et Tildelingsutvalg, og innstiller […]

Du har hørt om LOfavør, men vet du egentlig hva det er?

LOfavør har sin opprinnelse fra den gang fagbevegelsen bestemte seg for å ikke bare støtte sine medlemmer i jobbsammenheng, men også tilby medlemmene begravelsesstøtte for nesten 110 år siden. Begravelseskasser ble opprettet for å gi folk en verdig begravelse. Siden starten har fagforeningene hatt et sterkt ønske om å kunne tilby trygghet. Der LO sto […]

Forsikringer og medlemsfordeler

Årets forsikringsbrosjyre Forsikringsbrosjyren for 2016 er sendt ut til distriktene. I tillegg ligger brosjyren på forbundets nettside under Medlemskap/forsikring – hvor du også finner en kort beskrivelse av de ulike forsikringene (frivillige/obligatoriske) forbundet har, lenke til produktark og oversikt over priser. Brosjyren: Forsikrings- og medlemsfordeler Avtale med ny strømleverandør LOfavør har avviklet avtalen med Norges […]

Støtt havnearbeidernes kamp for tariffavtale

Støtt havnearbeidernes kamp for tariffavtale med økt bruk av sympati¬streik – mobilisering til aksjoner i Tromsø 22. februar – 4. mars 2016. Vi ber fagforeningene om å melde tilbake til post@loitrondheim.no vedtak som gjøres om å sende representanter til Tromsø i hele eller deler av perioden fra 22. februar til 4. mars 2016.

For velferdsstaten Nyhetsbrev 1/2016

Første nyhetsbrev 2016 inneholder saker om Uber-debatten, forskere som legger New Public Management i graven, regjeringens sykehusplan, eierskap til naturressurser, velferdsprofitører, flyktning profitører, den danske skolen med med.