For velferdsstaten Nyhetsbrev 1/2016

Første nyhetsbrev 2016 inneholder saker om Uber-debatten, forskere som legger New Public Management i graven, regjeringens sykehusplan, eierskap til naturressurser, velferdsprofitører, flyktning profitører, den danske skolen med med.

Kurs for Vår 2016 ligger nå i kalenderen