El & IT Forbundet Rogaland

Enighet om ny energioverenskomst

Forhandlingsresultatet anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg.

Uravstemning avholdes mellom 1. – 16. juni.

Les mer på hjemmesiden, hvor også protokollen ligger

Klubbstyrekurs 8. – 10. Juni

Kurset setter eget klubbstyre i sentrum

  • Klubbarbeid og klubbens styrke
  • forhandlinger i egen klubb
  • lønnsforhandlinger
  • permitteringer og oppsigelser
  • inn og utleie
  • midlertidig ansettelser
  • strategier
  • protokoller
  • bedriftsdemokrati
  • verving og medlemspleie

Kurset dekkes med tapt arbeisfortjeneste

Meld deg på i dag

på telefon: 913 000 26

mail: elogit.rogaland@rele.no

Påmeldingsfrist 18. mai 1016