Invitasjon til kurs i oppsigelser og permitteringer

Temaer for kurset:

 • Oppsigelser
 • Permiteringer
 • Arbeidsavtaler
 • Ansiennitet
 • Protokoller
 • Organiserte vs. uorganiserte
 • Situasjonen i arbeidsmarkedet

Påmeldingsfrist 7. Feb

Kursdato planlagt for de fleste kurs i 2017

Det var møte mellom veilederne og studieutvalget i går og de fleste datoer for kurs har blitt planlagt.

 • 23. – 24. februar – Oppsigelser og permitteringer
 • 9. mai – Hovedavtalen (LO og NHO)
 • 19. – 21. april – Startkurs for medlemmer og nyt tillitsvalgte
 • 16. mars – Ungdomskurs
 • 17. – 18. mars – Ungdomskonferanse
 • 12. – 14. juni – Klubbstyrekurs
 • 13. – 15. september – Videregående tillitsvalgtkurs
 • 19. oktober – Kurs i praktisk klubbarbeid

Dato for vervekurs og HMS konferansen blir satt etter sommeren

Dette er en foreløpig plan, og endringer kan forekomme. Følg med på Aktivitetskalenderen for oppdatert informasjon.