LOs Utdanningsfond Tildeling av stipend for studieåret 2016/2017

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdannings-fondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år,
og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fø-rer fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven.
Fondet yter støtte til
a) Helårsstudium (2 semester)
Stipendets størrelse: Inntil kr. 17.000,- pr. studieår.
Søknadsfrist for studieåret 2016/2017: 15 mai 2016 ( fristen er absolutt )

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)
Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil kr. 10.500,- pr.skoleår.

Kortere kurs : Inntil kr. 5.000,- pr. studieår

AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500,-
pr.skoleår.

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.
Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på www.lo.no og
blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt.