El & IT Forbundet Rogaland

Tariff: Enighet i Spekter A-del

De innledende A-delsforhandlingene ble avsluttet natt til onsdag 6. april. I overenskomsten er det tatt inn ny tekst knyttet til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
Partene på virksomheten skal drøfte tiltak for å sikre at arbeidsplassen er godt tilrettelagt for begge kjønn. Videre skal virksomheten i rekrutteringsarbeidet ha fokus på kjønnsbalansen i arbeidstakergruppene.

Det er også tatt inn tekst fra frontfaget om lønn og videreføring av nødvendig praksistid for gjennomføring av fag-/svenneprøve dersom lærlingen stryker første gang.

EL og IT Forbundet har i flere oppgjør tatt opp spørsmål knyttet til elektroniske registreringssystemer og kontrolltiltak. Partene skal nå både kartlegge bruken av slike tiltak, hvilke yrkesgrupper som berøres, arbeidsmiljømessige konsekvenser og hvorvidt dette er avtaleregulert i virksomhetene.

– Dette er et skritt i riktig retning, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

– For oss var det også viktig å få sikret AFP-rettigheter for medlemmer i datterselskapene til Hålogaland Kraft, sier Wahl.

Flere viktige spørsmål står fortsatt uløst, blant annet at partene ikke ble enige om lavlønnstillegg og tiltak for et seriøst arbeidsliv.
– Jeg tror årets B-delsforhandlinger kan bli krevende, sier Wahl.
Lønnsoppgjøret er på 2,4 prosent, på linje med industrien.

Frister B-delsforhandlinger
Nå starter B-delsforhandlingene. Behov for bistand skal varsles forbundet så tidlig som mulig og senest 25. april klokka 16:00. Det varsles på e-post til forhandlingsleder Bjørn Fornes, bjorn.fornes@elogit.no eller mobil 915 17 398, for dem som forhandler i område 9.

Absolutt siste frist for forhandlingene er 3. mai klokka 15:00.

Informasjon om Spekter Helse (område 10) kommer senere.

For spørsmål, kontakt Reidunn.