Kursdato planlagt for de fleste kurs i 2017

Det var møte mellom veilederne og studieutvalget i går og de fleste datoer for kurs har blitt planlagt.

  • 23. – 24. februar – Oppsigelser og permitteringer
  • 9. mai – Hovedavtalen (LO og NHO)
  • 19. – 21. april – Startkurs for medlemmer og nyt tillitsvalgte
  • 16. mars – Ungdomskurs
  • 17. – 18. mars – Ungdomskonferanse
  • 12. – 14. juni – Klubbstyrekurs
  • 13. – 15. september – Videregående tillitsvalgtkurs
  • 19. oktober – Kurs i praktisk klubbarbeid

Dato for vervekurs og HMS konferansen blir satt etter sommeren

Dette er en foreløpig plan, og endringer kan forekomme. Følg med på Aktivitetskalenderen for oppdatert informasjon.