Distrikter

EL & IT Forbundet er delt opp i 13 geografiske distrikter. Distriktene har egne styrer og skal koordinere og sette i verk tiltak for en mest mulig rasjonell og effektiv organisasjonsvirksomhet til beste for medlemmene. Distriktet skal også bistå tillitsvalgte i klubbene i deres arbeid.

Se forbundets nettside for kontaktinformasjon

Link