LOs samleforsikring

LO har en samleforsikring som blant annet dekker medlemmer/tillitsvalgte som er på møter/konferanser/reise i regi av LO, forbundet og forbundets organisasjonsledd.

Vilkårene om reise:

«Forsikringen gjelder for faglig virksomhet for LO og alle forbund tilsluttet LO, samt deres lokale organisasjonsledd. Reiseforsikringen gjelder for tillitsvalgte, ansatte og andre som reiser for forsikringstakers (LO/forbund) regning eller representerer denne under reise.»
Samleforsikringen har også et punkt om inviterte gjester, men det er et punkt som kun gjelder LO og ikke lokale organisasjonsledd.

Innboforsikring

LOs samleforsikring inkluderer også inventar og løsøre, f.eks. ved klubbkontorer. Det gjelder datautstyr, egen bygningsmessig tilleggsendring, utgifter til rekonstruksjon av manus, registre o.l., ekstrautgifter til kontordrift etter skade i inntil 12 mnd., utgifter til riving, rydding og bortkjøring med inntil 500 000 kroner og ekstrautgifter grunnet prisstigning.

Andre temaer i forsikringen:

  • Rettslig erstatningsansvar
  • Kriminalitetsforsikring (underslag)

Det arbeides med vilkårene og det kommer nytt vilkårsdokument som skal gjelde fra 1. januar 2016. Nye vilkår sendes ut når dokumentet er ferdig forhandlet mellom LO og Sparebank 1.

Vedlagt følger:

Hovedkasserer oppfordrer distriktstyre/foreningsstyrer, erfarne og nye tillitsvalgte, samt medlemmer som representerer forbundet, om å lese de vedlagte dokumentene.