Om oss

EL & IT Forbundet er en landsomfattende sammenslutning som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen. Forbundet er ikke tilknyttet noe politisk parti. Virkeområdet fastsettes av Landsorganisasjonen i Norge. EL & IT Forbundets visjon er å være den ledende arbeidstakerorganisasjonen innen de bransjer vi organiserer.
EL & IT Forbundet har 37 000 medlemmer, og et godt utbygd organisasjonsapparat i alle deler av landet. Gjennom medlemskapet i LO er vi en del av landets største arbeidstakerorganisasjon.
Forbundets viktigste oppgave er å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom overenskomster, juridisk bistand, forsikringer og et profesjonelt støtteapparat.