Forsikringer

Forbundet har flere tilbud når det gjelder forsikringsmodeller, både obligatoriske og frivillige. Forsikringspakker gjennom forbundet gir store besparelser sammenlignet med kjøp av individuelle forsikringer på det åpne markedet.

Liten pakke

Liten pakke består av LOfavør Grunnforsikring, LOfavør Kollektiv hjemforsikring og LOfavør Reiseforsikring, som koster 185 kroner per måned. Reiseforsikringen er utvidet til toppdekning, noe som bl.a. betyr at det ikke er et krav om overnatting på reiser. Medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) og Heisoverenskomsten har i tillegg LOfavør Fritidsulykkesforsikring som betales av LO.

Stor pakke

Stor pakke koster 500 kroner per måned og er utvidet med en personforsikringsdel (en uføre- og ektefelleforsikring 315 kroner per måned). Uføreforsikringen er vesentlig forbedret fra 1. januar 2014 ved at det er innført mulighet for utbetaling fra den 13. sykemeldingsmåneden og mottak av arbeidsavklaringspenger fra NAV. Det kreves ikke helseopplysninger, verken av medlemmet eller ektefelle/samboer for de obligatoriske personforsikringene.

Imidlertid er det en begrensning når det gjelder uførhet. Uførhet som inntreffer før det har gått to år etter innmelding gir ikke rett til erstatning dersom den skyldes sykdom eller skade som medlemmet kjente på innmeldingstidspunktet.
Hvis du som medlem også velger frivillig livsforsikring (100 kroner), koster den månedlige forsikringen 592 kroner.

Alle nye medlemmer blir automatisk oppført med stor pakke (500 per måned), men medlemmer kan reservere seg mot Reiseforsikring (78 per måned) og/eller mot Uføre- og ektefelleforsikring (315 per måned) innen tre uker etter innmelding.

Mer informasjon

Mer om forsikringer kan du få ved å ringe forbundets medlemsservice på telefon 23 06 34 00 eller LOfavør medlemsservice på telefon 815 32 600.

LOfavør har også en hjemmeside (www.lofavor.no) med utfyllende informasjon om forsikringer og medlemsfordeler generelt. Medlemmer kan logge seg inn via medlemsnummer og fødselsdato og lese om egne forsikringer, vilkår mm.

Vi anbefaler deg å lese informasjonsheftet om forsikringer og vilkår.

Forbundets forsikringer 2016