HMS utvalget

Formål: Vi skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å utvikle og ivareta medlemmenes interesser innenfor arbeidsliv, helse, miljø og sikkerhet.

Mandat: Vi som utvalg vil drøfte og belyse aktuelle HMS og arbeidslivspolitiske saker og utfordringer, gi distriktet råd i strategiske spørsmål innenfor området.

Utvalget skal arbeide for at medlemmer og tillitsvalgte får best mulig grunnlag for å engasjere seg aktivt for et bedre arbeidsliv og styrking av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Utvalget skal hente inn og videreformidle kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidsliv og utvikle kontakt med bransjeorganisasjonene, forskningsinstitusjoner og myndighetsorganer.

Utvalget skal ta initiativ for å styrke medlemmenes innflytelse over arbeidsplassen og det fysiske og psykososiale miljøet.

HMS utvalget i distriktet består av:

Rolle Navn E-post
Leder Terje Hansen  terje.hansen2@akersolutions.com
Medlem Robert Ediassen  robert.ediassen@lyse.no
Medlem Karl Emil Larsen  kemilars@haugnett.no
Medlem Roald Clausen  roald.claussen@apply.no
Medlem  Einar Fjeldheim  einar.fjeldheim@lyse.no
Medlem  Arne Varhaug  arne.varhaug@sonnico.no
1. vara Erdogan Cayli  erdogan.cayli@applysorco.no
2. vara Kim Håland  kimhaala@hotmail.com
3. vara Kim Andre Annevik  kimandre.aannevik@lyse.no
4. vara Reidar Skjold  reidar.skjold@haugnett.no
5. vara Truls Hugo Hermansen  trulshugo@hotmail.com