Ungdomsutvalget

Utvalgets hovedmålsetting er å rekruttere, skolere, informere, engasjere og bevisstgjøre ungdom innen forbundets organisasjonsområder.

Vi i EL&IT-ungdom har en egen handlingsplan, som skal revideres inneværende år. Til dette arbeidet trenger vi innspill, råd og tips fra dere. Vi ønsker oss også tips om aktueltstoff og temaer som dere ønsker å ta opp.  

13182953_1010831412364464_857627322_n

Utvalget består av:

Leder,  Lauritz Slåttebrekk
Torkel Risanger Ulvik
Simen Helgøy
Even Apelseth
Linnea Bergstrøm
Roland Lonkowski
Ole Andre Egge
Mikal Monslaup
Espen Joli
Espen Bukve
Kristian Fosse

Hva Gjør vi?

Hva vi gjør? Målsettingen vår er å rekruttere, skolere, informere, engasjere og bevisstgjøre ungdom innen distrikt Rogaland.
Ungdomsutvalget i distriktet:
Gi opplæring i elev og studentmedlemskapet, delta i skolesluttaksjonen og sommerpatruljen.
Delta i LOs ungdomsutvalg sine studietilbud og arbeid i fylket
Gi kurstilbud som er attraktive for ungdom
Samarbeide med distriktets studieutvalg ved kursplanlegging og gjennomføring.
Jobbe for at nye medlemmer skal gjennomføre EL & IT Forbundets introduksjonskurs
Samarbeide med andre distrikts ungdomsutvalg.

EL&IT Ungdommen sin hjemmeside!

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe  !!