Studieutvalget

Studieutvalget skal planlegge og gjennomføre relevante kurs og opplæring for tillitsvalgte og medlemmer i El&It Rogaland.

Studieutvalget 2014 – 2015

Rolle Navn Telefon E-post
Leder Rune Eia 51 45 21 38
909 90 581
51 46 25 00
rune.eia@dabb.no
rune.eia@dalane-energi.no
Medlem Alexander Ravnøy 992 60 604 alexander.ravnoy@telenor.com
Medlem Reidar Skjold  413 10 755  reidar.skjold@haugnett.no
Medlem Øystein Rugland  920 22 708
Medlem  Lauritz Slåttebrekk  414 09 381 matpakka7@hotmail.com 
1. vara Linda Krumsvik
2. vara Merete Rosendal  934 88 568 merete.rosendahl@lyse.no
3. vara Christopher Fagerland 911 09 102