Klubbstyrekurs

Organisasjon, ledelse, styrearbeid, idelogi,planer, medlemsmøter, styrerepresentasjon, vedtekter, klubbens utfordringer, tale- og debatt teknikk, egne tema

Ungdomskonferanse

Verving, ungdomsaktivitet, sosial dumping, sommerpatruljen, politisk debatt

Ungdomskurs

Grunnleggende arbeiderhistorie, ideologi, rettigheter, plikter, LO favør, opplæring og fagprøve

Startkurs for nye medlemmer og tillitsvalgte

Organisasjon, ideologi, historie, rettigheter og plikter som tillitsvalgt, lov- og avtaleverk, pensjon,tillitsvalgtes rolle i klubb og bedrift, verving, medlemsfordeler, drøftinger og forhandlinger

Hovedavtalen (LO – NHO)

Oppsigelser og permitteringer

Temaer for kurset:

  • Oppsigelser
  • Permiteringer
  • Arbeidsavtaler
  • Ansiennitet
  • Protokoller
  • Organiserte vs. uorganiserte
  • Situasjonen i arbeidsmarkedet

Kurset dekke med tapt arbeidsfortjeneste

Påmeldingsfrist 7. Feb

Invitasjon i PDF

Årsmøte

Styremøte

Grillfest

Årets grillfest

Styrekonferanse