Innlegg

Invitasjon til kurs i oppsigelser og permitteringer

Temaer for kurset:

 • Oppsigelser
 • Permiteringer
 • Arbeidsavtaler
 • Ansiennitet
 • Protokoller
 • Organiserte vs. uorganiserte
 • Situasjonen i arbeidsmarkedet

Påmeldingsfrist 7. Feb

Kursdato planlagt for de fleste kurs i 2017

Det var møte mellom veilederne og studieutvalget i går og de fleste datoer for kurs har blitt planlagt.

 • 23. – 24. februar – Oppsigelser og permitteringer
 • 9. mai – Hovedavtalen (LO og NHO)
 • 19. – 21. april – Startkurs for medlemmer og nyt tillitsvalgte
 • 16. mars – Ungdomskurs
 • 17. – 18. mars – Ungdomskonferanse
 • 12. – 14. juni – Klubbstyrekurs
 • 13. – 15. september – Videregående tillitsvalgtkurs
 • 19. oktober – Kurs i praktisk klubbarbeid

Dato for vervekurs og HMS konferansen blir satt etter sommeren

Dette er en foreløpig plan, og endringer kan forekomme. Følg med på Aktivitetskalenderen for oppdatert informasjon.

Kurs våren 2017

Styret har vedtatt å kjøre følgende kurs våren 2017

Oppsigelser og permitteringer – Januar
Hovedavtalen – februar
Startkurs for tillitsvalgte og nye medlemmer – april
Ungdomskonferanse – mars
Klubbstyrekurs – mai

Tidspunkt er ennå ikke satt, og det kan være det blir endring i måned.

Mer informasjon kommer når kursene nærmer seg og datoer vil bli satt i løpet av januar.