Fagforeninger i EL & IT Rogaland

 

Rogaland Elektromontørforening (Rele)

Rele organiserer alle medlemmer som utfører installasjon, vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og lignende, samt de medlemmer som arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr.

Rele har et godt utbygd organisasjonsapparat med klubber på hver arbeidsplass som ivaretar medlemmene i deres arbeidssituasjon.

Rogaland Elektromontørforening har kontor i Stavanger og Haugesund med hele Rogaland fylke som ansvarsområde.

rele

Nettside

Heismontørenes Fagforening (HMF)

Ble stiftet i Oslo i 1930 og tilsluttet seg samtidig Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF). HMF var raskt på banen med krav om egen tariffavtale, noe foreninga fikk kjempet igjennom i 1935. Samme år ble det stiftet avdeling i Bergen.

HMF har i dag 775 medlemmer, hvorav halvparten i Oslo.
Ved starten i 1930 hadde HMF 50 medlemmer.

HMF er en landsomfattende fagforening tilsluttet EL&IT-Forbundet.

HMF-logo i PNG

Nettside