El & IT Forbundet Rogaland

Enighet om ny energioverenskomst

Forhandlingsresultatet anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg. Uravstemning avholdes mellom 1. – 16. juni. Les mer på hjemmesiden, hvor også protokollen ligger

Klubbstyrekurs 8. – 10. Juni

Kurset setter eget klubbstyre i sentrum Klubbarbeid og klubbens styrke forhandlinger i egen klubb lønnsforhandlinger permitteringer og oppsigelser inn og utleie midlertidig ansettelser strategier protokoller bedriftsdemokrati verving og medlemspleie Kurset dekkes med tapt arbeisfortjeneste Meld deg på i dag på telefon: 913 000 26 mail: elogit.rogaland@rele.no Påmeldingsfrist 18. mai 1016

For Velferdsstaten Nyhetsbrev 4/2016

Nyhetsbrevet fra For velferdsstaten denne gangen, inneholder flere saker som også blir hovedtema på den skandinaviske velferdskonferansen i Oslo 14-15 november 2016.  INNHOLD: Skandinavisk velferdskonferanse 2016 Kampen om offentlig sektor i Skandinavia Finland: Den nordiske modellen under avvikling? Fra stoppeklokke til tillitsreform Orange Helse kastes ut av sykehusene og Oslo kommune Velferdsprofitører i skatteparadis Kronikk: […]

1. mai Stavanger

Tiltakspakker fra Regjeringen. Flere Arbeidsplasser NÅ! Arbeid for alle er fremdeles jobb nr. 1 Ja til et seriøst og organisert arbeidsliv – Nei til tariffdumping En pensjon å leve av = en rettighet for alle Norge må følge folkeretten! Forsvar asylretten!

1. MAI SANDNES

ARBEID TIL ALLE 08.30 Dørene åpner på Folkets Hus 09.00 Frokost på Folkets Hus Appeller ved: Jeanette Lea Romslo, Ung. Fagforbundet Anna Eide Tangen, AUF Mette Nord , Leder Fagforbundet 11.00 Gudstjeneste i Sandnes kirke ved sokneprest Ottar Almås 12.30 Hedring av arbeidsveteraner , sykehusparken tale v/ Liv Jorunn Markussen 13.15 Demonstrasjonstog fra Lanternen i […]

El & IT Forbundet Rogaland

Tariff: Enighet i Spekter A-del

De innledende A-delsforhandlingene ble avsluttet natt til onsdag 6. april. I overenskomsten er det tatt inn ny tekst knyttet til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Partene på virksomheten skal drøfte tiltak for å sikre at arbeidsplassen er godt tilrettelagt for begge kjønn. Videre skal virksomheten i rekrutteringsarbeidet ha fokus på kjønnsbalansen i arbeidstakergruppene. Det er også tatt […]

LOs Utdanningsfond Tildeling av stipend for studieåret 2016/2017

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdannings-fondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fø-rer fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven. Fondet yter støtte til a) Helårsstudium (2 semester) […]

LOs UTDANNINGSFOND – REVIDERTE RETNINGSLINJER

LOs utdanningsfond har som formål å gjennomføre eller støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte som har rettigheter i fondet. Rettighetene er knyttet til de tariffområder som finansierte Lavlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og 3. kvartal 1990. Disse retningslinjene er fastsatt av LOs sekretariat 5. mai 2008. Sekretariatet oppnevner et Tildelingsutvalg, og innstiller […]

Du har hørt om LOfavør, men vet du egentlig hva det er?

LOfavør har sin opprinnelse fra den gang fagbevegelsen bestemte seg for å ikke bare støtte sine medlemmer i jobbsammenheng, men også tilby medlemmene begravelsesstøtte for nesten 110 år siden. Begravelseskasser ble opprettet for å gi folk en verdig begravelse. Siden starten har fagforeningene hatt et sterkt ønske om å kunne tilby trygghet. Der LO sto […]

LO Favør, Noen fordeler å ta med deg i påsken

Vi ønsker deg en riktig god påske Påskeferien står for døren for mange. Uansett om du skal være i Norge, dra på storbyferie eller til sydlige strøk er det fint å få med deg medlemsfordelene dine.

For Velferdsstaten Nyhetsbrev 2/2016

Nyhetsbrevet inneholder saker om arbeidslivets oppløsning i Europa, mulighetene for å stanse konkurranseutsetting av jernbanen, forslag om mer butikk-tenkning i energisektoren, fryktkultur i helsevesene med mer.

Pensjon er lønn -vet du hva du får?

Hvor mye vil du ha å leve for når du blir pensjonist? Vet du hva arbeidsgiverne dine har spart for deg i pensjon og hvordan de har spart?